Złóż teraz, jedz latem

GAZETA WYBORCZA – TORUŃ , autor: AC , oprac.: GR

sty 29, 2007

Można już składać wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego. Złóż teraz jedź latem. Każda osoba niepełnosprawna może raz w roku dostać pieniądze i wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Jeśli planujesz taki wyjazd już teraz zacznij załatwiać wszystkie formalności bo potrwa to kilka miesięcy . Na turnusie możesz nie tylko odpocząć ale i poprawić stan swojego zdrowia Jeśli wybierzesz odpowiedni do swojego rodzaju schorzenia ośrodek i program będziesz mógł korzystać z rehabilitacji zajęć kulturalnych edukacyjnych sportowych i rekreacyjnych. Turnusy takie organizowane są wyłącznie w Polsce i zwykle trwają 14 dni. Możesz wyjechać jeśli masz ważne orzeczenie: o niepełnosprawności (do ukończenia 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (lekkim umiarkowanym znacznym) wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarz może zalecić ci że powinieneś jechać z opiekunem. Jego pobyt też może być dofinansowany pod warunkiem, że skończył 18 lat (albo 16 lat i mieszka razem z tobą). Najpierw oblicz dochód. Ważny jest dochód na osobę w rodzinie (trzeba go podać we wniosku) bo to od niego zależy wysokość przyznanego dofinansowania. Musisz wziąć pod uwagę dochody za cały 2006 r wszystkich osób, które z tobą mieszkają (po odliczeniu zaliczek na podatek składek. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE. Zgłaszasz się po druki 2 wniosków: o skierowanie na turnus i o dofinansowanie.

Twój lekarz wypełnia wniosek o skierowanie na turnus. Może w nim zaznaczyć, że powinieneś jechać z opiekunem. Wtedy wpisujesz jego dane na wniosku o dofinansowanie. DROGA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE. Tu składasz oba wypełnione wnioski zaświadczenie o stanie zdrowia oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej (oryginały do wglądu) i czekasz na wydanie decyzji (przyjdzie pocztą). OŚRODEK na ubezpieczenia społeczne oraz alimentów jeśli ktoś z rodziny je płaci. Sprawa jest prostsza jeśli mieszkasz sam wystarczy dokument poświadczający twój średni miesięczny dochód w 2006 r. O dofinansowanie możesz ubiegać się jeśli twój dochód nie przekracza: 50 proc przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym obecnie jest to 1 232 zł ; 65 proc w przypadku osoby samotnej 1 602 zł. Tyle dopłacą. Dofinansowanie wynosi: dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 665 złotych ; niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia 665 zł; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności 665 zł ; osoby ze stopniem umiarkowanym 616 zł; osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 566 złotych; opiekuna osoby niepełnosprawnej 443 zł ; osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia 443 złotych. Wybierasz i sprawdzasz czy są wolne miejsca Jeśli tak wpisujesz jego dane do otrzymanego „Postanowienia o przyznaniu dofinansowania" i wysyłasz je do organizatora by je uzupełnił (musi wpisać m in numer konta bankowego) .

Nie dostaniesz pieniędzy do ręki. Przyznana kwota dofinansowania zostanie przelana bezpośrednio na konto organizatora wyjazdu. Ty będziesz musiał tylko dopłacić różnicę. Miejsce i termin wyjazdu wybierasz sam ale o rodzaju turnusu decyduje lekarz (zalecenia i przeciwwskazania wpisze ci we wniosku). Dofinansowanie możesz dostać tylko do turnusu zorganizowanego w ośrodku wpisanym do rejestru wojewody. Listę takich ośrodków znajdziesz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i internecie na stronie http://ebon.mps.gov.pl. Na turnusie będziesz miał zapewnione nie tylko noclegi i wyżywienie ale także program zajęć rehabilitacyjnych oraz stałą opiekę pielęgniarską i lekarską.