Ani podatek do zapłaty, ani korekta odliczenia…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

kwi 12, 2007

Ponosząc wydatki na wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie, przedsiębiorca ma prawo wliczać je w koszty i odliczać VAT. Problem pojawia się, gdy nie zdąży przyjąć takiego środka trwałego do używania, bo np. musi zlikwidować działalność.

Czy w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT należy również wykazać towary, które służyły do wytworzenia środka trwałego -inwestycji, która jeszcze nie została zakończona do dnia likwidacji działalności (środka trwałego nie przyjęto do używania) – pyta czytelnik DR.

Obowiązek sporządzenia remanentu likwidacyjnego i opodatkowania VAT ujętych w nim składników ciąży na osobach fizycznych zaprzestających wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz na spółkach cywilnych i osobowych spółkach handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) w razie ich rozwiązania. Ujmuje się w nim towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy. O ile w stosunku do tych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego. Tak wynika z art 14 ustawy o VAT. Choć może to budzić wątpliwości, organy podatkowe powszechnie uznają, że na podstawie tego przepisu opodatkowane są również środki trwałe, które przedsiębiorca ma na stanie w dniu likwidacji działalności.

Więcej Rzeczpospolita.