Usługa czy dostawa z zerową stawką VAT…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

kwi 12, 2007

Drukarnie wciąż mają problem z opodatkowaniem swojej działalności. Nie jest jasne, czy druk książek i czasopism jest usługą poligraficzną opodatkowaną 22 proc. VAT, czy może być uznany za dostawę towarów opodatkowaną odpowiednio preferencyjną zerową tub 7-proc. stawką.

W odniesieniu do transakcji z zagranicą w grę wchodzi rozliczenie na zasadzie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, która jest objęta stawką o proc, albo świadczenia usług ze stawką 22 proc.

Interpretacja sprzed dwu lat

Do problemu kilka lat temu ustosunkowało się Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 grudnia 2004 r. (PP1-811-1900/04/DSZ./4045), skierowanym do wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej. Stwierdziło, że dopuszczalne jest uznanie czynności wykonywanych przez drukarnię za dostawę, jeżeli gotowy produkt jest wytwarzany z materiałów własnych drukarni i dochodzi do przeniesienia na nabywcę prawa do rozporządzania tym produktem jak właściciel. Wszystko zależy jednak od konkretnego stanu faktycznego. Wyjaśnienia te nie rozwiały wszystkich wątpliwości. Ministerstwo nie wypowiedziało się bowiem co do tego, według jakich kryteriów należy oceniać, że doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Decydują prawa autorskie

Część organów podatkowych stoi na stanowisku, że stawka zerowa jest zarezerwowana tylko dla wydawnictw, które posiadają prawa autorskie do wydawanych tytułów.

Taki pogląd wyraziła np. Izba Skarbowa w Katowicach w decyzji z 7 grudnia 2005 r. (PPB2-4407/I/62/ 2005), w której stwierdziła, że drukarnie, które nie posiadają praw autorskich do drukowanych tytułowi w związku z tym nie posiadają statusu wydawcy, nie mogą rozporządzać wytworzonym towarem jak właściciel, a co za tym idzie – nie mogą przenieść na nabywcę prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. A to wyklucza zakwalifikowanie wykonywanych przez nie czynności do dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust 1 ustawy o VAT. Taką działalność należy zakwalifikować jako świadczenie usług poligraficznych, która podlega 22 proc. VAT.

Podobne stanowisko zajęła również Izba Skarbowa w Gdańsku w decyzji z 6 listopada 2006 r.

Więcej Rzeczpospolita.