Ocena wartości przedsiębiorstwa

Info Baza (2010-10-19), autor: AB, AJ , oprac.: GR

paź 19, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Ocena wartości przedsiębiorstw na potrzeby: ustalenia ich wyceny rynkowej, pozyskiwania udziałowców i partnerów handlowych, emisji akcji i obligacji, wejścia na giełdę, współpracy z bankiem i ubiegania się o pomoc publiczną

 

Celem szkolenia jest omówienie metod wyceny przedsiębiorstw, ze wskazaniem metody, która w przypadku danego przedsiębiorstwa będzie najwłaściwsza, co pozwoli uczestnikom oszacować aktualną wartość rynkową.

Aktualna wartość rynkowa w zestawieniu z dynamiką rozwoju pozwoli wycenić wartości udziałów, rozważyć możliwości wejścia na giełdę i emisji instrumentów finansowych. Oszacowanie wartości poparte zestawieniem przepływów kapitałowych, pozwoli m.in. na zastanowienie, czy nasz bank nie powinien nas bardziej cenić i oferować bardziej atrakcyjne warunki świadczenia usług.

Od 2010 roku ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy stanowi podstawę korzystania z wielu źródeł pomocy publicznej.

Z drugiej strony znajomość metod wyceny pozwoli oszacować „siłę” naszych partnerów biznesowych i zminimalizować ryzyko ewentualnej współpracy.


Prowadzący

Dr Zbigniew Krysiak – pracownik naukowy Katedry Analizy Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw. Były wiceprezes Inteligo Financial Services S.A. Autor licznych publikacji z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń

6 grudnia 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

13 grudnia 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

1. Wyceny metodami majątkowymi, porównawczymi i mieszanymi.

2. Wycena metodami dochodowymi.

3. Dobór właściwych do sytuacji rynkowej parametrów w wycenie dochodowej: stopa wzrostu, stopa dyskontowa.

4. Weryfikacja stóp dyskontowych w oparciu o rynkowe stopy zwrotu z różnych aktywów.

5. Szacowanie przedziału wartości firmy i ich wag.

6. Wykorzystanie analizy symulacyjnej.

7. Wycena firmy metodą opcyjną.

8. Wycena firmy w zależności od celu.

9. Wycena spółek giełdowych i nie notowanych na giełdzie.

10. Uwzględnienie ryzyka w wycenie firmy.

11. Wycena podmiotów nie będących spółkami.

12. Wycena małych, średnich i dużych firm.

13. Branżowa specyfika wyceny.

14. Rola wyceny w kreowaniu wartości.Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Prosimy o zaznaczenie na przelewie tematu, miejsca i terminu szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574