Ważne terminy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 12, 2007

16 KWIETNIA – mija termin zapłaty:

składek do ZUS za pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów-zleceń

składek do ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą (zatrudniające pracowników)

składki na ubezpieczenie zdrowotne za członków rad nadzorczych

raty podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej

raty podatku leśnego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej