Pracodawca – fundusz socjalny lub świadczenia urlopowe…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 13, 2007


W tym roku przedsiębiorcy nie powinni mieć Już kłopotów z rozstrzygnięciem, czy dopłacać do zagranicznego wypoczynku swoich podwładnych. Wyręczył ich w tym Trybunał Konstytucyjny, rozstrzygając pod koniec marca br., że przepisy, które dotychczas tego zabraniały i zezwalały jedynie na wspieranie form krajowego wypoczynku, są niezgodne z konstytucją.

Wyrok Trybunału (K40/04) dotyczy pracodawców tworzących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Warto jednak pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca musi tworzyć fundusz, jak też i nie każdy wydatek da się z tego źródła sfinansować. Niektórzy pracodawcy mogą bowiem wypłacać świadczenie urlopowe. Ponieważ czytelnicy wielokrotnie o to pytają, postanowiliśmy raz jeszcze wyjaśnić najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące działalności socjalnej. Odsyłamy również do lektury samej ustawy o zfśs oraz jednego z najważniejszych jej rozporządzeń wykonawczych. Treść obu aktów zamieszczamy na str. 5-6.

KTO TWORZY FUNDUSZ

Czy w każdej prywatnej firmie powinien być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ?

To zależy od tego, ilu pracowników zatrudniała dana firma na 1 stycznia 2007 r. w przeliczeniu na pełne etaty. Obowiązek tworzenia funduszu mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Jak ustalić, czy pracodawca musi utworzyć zfśs, jeżeli praca w zakładzie jest sezonowa i w trakcie roku kalendarzowego znacząco zmienia się stan zatrudnienia.

To nie ma znaczenia. Decyduje liczba pełnych etatów na dzień 1 stycznia każdego roku (z wyjątkiem pracodawców ze sfery budżetowej).

Czy jednostki budżetowe mogą nie tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Nie. Jednostki sfery budżetowej nie mogą odstąpić od tworzenia zfśs, niezależnie od tego, ile osób zatrudniają. Nie pozwala im na to art 3 ust 2 ustawy o zfśs.

Od kiedy musi tworzyć fundusz pracodawca, który dopiero rozpoczyna działalność w roku kalendarzowym, a jest objęty obowiązkiem jego utworzenia

Zasadniczo od następnego roku kalendarzowego (art. 6a ust. 1 ustawy o zfśs).

Więcej Rzeczpospolita.