Brak pracy po strajku to okres nieskładkowy…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

kwi 13, 2007

Czas pozostawania bez pracy z przyczyn politycznych nie może być zaliczony do kapitału początkowego jak czas zatrudnienia.

Sąd Najwyższy nie przychylił się do stanowiska sądu apelacyjnego, który nakazał ZUS okres ten uwzględnić jako składkowy.

ZUS, obliczając kapitał początkowy, nie chciał uwzględnić ubezpieczonemu pięcioletniego okresu niewykonywania pracy wskutek represji politycznych przed 4 czerwca 1989 r.

Sąd okręgowy jednak przyznał rację ubezpieczonemu i zmienił decyzję ZUS. Pięcioletni brak ubezpieczenia społecznego ZUS miał uwzględnić jako okres nieskładkowy. Ubezpieczonego dyscyplinarnie zwolniono z pracy po uczestnictwie w akcji protestacyjnej . Nie mógł on znaleźć pracy, rozpoczął więc działalność rolniczą. Sąd okręgowy uznał, że sytuacja prawna ubezpieczonego odpowiadała zakresowi określonemu w art 1 ustawy z 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw

pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia. za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (DzU nr 32, poz. 172 ze zm).

Sąd apelacyjny poszedł dalej: nakazał ZUS ująć sporny pięcioletni okres jako składkowy. Uznał, że ustawa emerytalna pozwala go zakwalifikować na dwa sposoby: jako składkowy na podstawie art 6 ust 2 pkt 6 ustawy albo nieskładkowy z art 7 ust 4.

Więcej Rzeczpospolita.