Do kiedy należy rozliczyć obowiązkowe wpłaty na PFRON?…

Rzeczpospolita , autor: AUTOR NIEZNANY , oprac.: GR

kwi 13, 2007

16 KWIETNIA – ostatni dzień na zapłacenie składek na ZUS za marzec przez płatników nieopłacających składki wyłącznie za siebie ani niebędących jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi termin przesunięty, bo 15 kwietnia przypada w niedzielę

20 KWIETNIA – ostatni dzień na:

zapłacenie zaliczki na podatek dochodowy za marzec przez tych, którzy prowadzą księgę przychodów i rozchodów, a ich dochód od początku roku z działalności gospodarczej, z najmu, z dzierżawy przekroczył kwotę powodującą obowiązek płacenia podatku (w 2007 r. jest to kwota 3015,49 zł)

zapłacenie zaliczki na podatek dochodowy za marzec przez tych, którzy wybrali podatek liniowy, według stawki 19 proc.

zapłacenie zaliczki na podatek dochodowy za marzec przez osoby prawne

zapłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec (przez tych, którzy nie wybrali kwartalnej metody rozliczeń)

zapłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał (przez tych, którzy wybrali kwartalną metodę rozliczeń)

przekazanie zaliczek od przychodów pracowników ze stosunku pracy, z pracy nakładczej i z wypłaconych im zasiłków z ubezpieczenia społecznego za marzec

przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od wypłaconych należności innych niż ze stosunku pracy (np. z umów-zleceń) za marzec

rozliczenie się z obowiązkowych wpłat na PFRON za marzec.