Telepraca w zgodzie z prawem…

KURIER LUBELSKI , autor: . Pap , oprac.: GR

kwi 13, 2007

Wprowadzenie przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania tzw. telepracowników, a także uregulowanie ich praw i obowiązków pracodawcy zakłada rządowa propozycja nowelizacji Kodeksu pracy, którą w środę przyjęła Rada Ministrów.

Projekt zakłada, że osoba ubiegająca się o pracę będzie miała wybór tej formy zatrudnienia już na etapie nawiązywania stosunku pracy. Będzie mogła zmienić sposób i miejsce wykonywania obowiązków także w trakcie zatrudnienia. Pracodawca będzie miał obowiązek dostarczenia pracownikowi niezbędnego sprzętu, jego ubezpieczenia, pokrycia kosztów instalacji, serwisu i konserwacji oraz zapewnienia pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń.

Jak powiedział premier Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej, telepraca to forma zatrudnienia, która może być efektywną metodą walki z bezrobociem. Dodał, że ma ona również pozytywne skutki społeczne, ponieważ umożliwia łączenie pracy z przebywaniem w domu, czyli np. z opieką nad dziećmi. Według premiera, ta forma zatrudnienia powinna stać się w Polsce powszechna.

Wiceminister pracy Kazimierz Kuberski dodał, że proponowana nowelizacja reguluje formę zatrudnienia już stosowaną przez ok. 16 proc. pracodawców. Zaznaczył, że telepraca to uzupełnienie, a nie zastąpienie stosunku pracy. Podkreślił, że jest to forma zatrudnienia dla kobiet, które wychowują dzieci i mogą wówczas pracować w domu, dla osób niepełnosprawnych oraz mieszkających na wsi, w miejscach oddalonych od siedzib firm. Zaznaczył, że jest to forma zatrudnienia korzystna także dla pracodawców, ponieważ prowadzi do oszczędności. To ustawa, która łączy interesy pracowników i pracodawców.

Więcej Kurier Lubelski.