Renciści z ulgami…

GAZETA POMORSKA , autor: Jz , oprac.: GR

kwi 16, 2007

Zapowiada się, że jeszcze przez kilka miesięcy nie będą płacili składek emerytalnych renciści prowadzący własną działalność.

Nad rządowym projektem pracuje sejmowa komisja polityki społecznej. Ostatnio przywróciła rządową autopoprawkę mówiącą o refundacji składek emerytalnych przez PFRON. Odbywać się to ma na wniosek rencisty.

Zwrot obejmować ma tylko składkę obliczoną od minimalnej obowiązkowej podstawy, czyli 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od takiej kwoty obliczane są niemal wszystkie składki samozatrudnionych. Refundację otrzymywać mają też przedsiębiorcy, zatrudniający niepełnosprawnych. Rodzaje refundowanych składek (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa) zależeć mają od stopnia niepełnosprawności. Największą pomoc mają otrzymać zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Posłowie uznali, że ZUS i PFRON potrzebują kilku miesięcy na przygotowanie do zmian. Nowe zasady mają obowiązywać od 1 stycznia 2008 roku. Zęby tak się stało, konieczna jest jeszcze zmiana ustawy emerytalnej. Obecnie zwolnienie rencistów prowadzących działalność gospodarczą z płacenia składek emerytalnych obowiązuje do końca czerwca.

Więcej Gazeta Pomorska.