Chcesz zyskać? zatrudnij niepełnosprawnego…

GAZETA WYBORCZA - KIELCE , autor: Mon , oprac.: GR

kw. 16, 2007

O korzyściach z zatrudnienia osób niepełnosprawnych przekonywali wczoraj pracodawców przedstawiciele świętokrzyskiego oddziału Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej.W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z Kielc, Krakowa, Przemyśla i Lublina. Pracodawcy mogli zdobyć informacje o programach na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych. – Ci ludzie nie wiedzieli, skąd i jaką pomoc mogą uzyskać. Nie wiedzieli też nic o korzyściach płynących z zatrudnienia niepełnosprawnych. A są to dotacje z PFRON na stworzenie miejsc pracy i dotacje celowe m.in. z urzędu wojewódzkiego.

To również świadomość przywrócenia społeczeństwu ludzi długotrwale bezrobotnych -wylicza Dariusz Piórkowski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału KIGR. Obecnie Izba organizuje bazę, w której zgromadzi pracodawców z konkretnymi ofertami oraz niepełnosprawnych, którzy są gotowi do pracy

Więcej Gazeta Wyborcza-Kielce.