Kwota dofinansowania…

GAZETA WYBORCZA - KIELCE , autor: Katarzyna Kondziołka , oprac.: GR

kwi 16, 2007

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jakie może uzyskać pracodawca, regulują przepisy znowelizowanej Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika, jego schorzeń oraz wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że Fundusz wypłaca dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy osoby.

Pracodawcy otwartego rynku pracy, zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości: -91% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, – 77% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego.

35% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. W przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych, dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości:

117% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

– 99% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

45% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Przez najniższe wynagrodzenie użyte jako podstawę do wyliczenia kwoty należnego dofinansowania zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy należy rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.nr 200, poz. 1679). W 2007 r. będzie to kwota 899 zł.

Więcej Gazeta Wyborcza- Kielce.