Ponad 5 milionów niepełnosprawnych…

GG , autor: Mac , oprac.: GR

kwi 16, 2007

W marcu Zarząd Porozumienia Branżowego Związku Pracodawców z siedzibą w Chorzowie, zorganizował w Szczyrku Otwarte Zgromadzenie Ogólne poświęcone aktualnej sytuacji prawnej pracodawców osób niepełnosprawnych. Tematem były także projektowane założenia przyszłego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Na spotkanie przyjechali z całej Polski przedstawiciele organizacji pozarządowych zrzeszonych w Krajowej Radzie Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląskim i Śląskim Porozumieniu Organizacji Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a także przedstawiciele Konfederacji Pracodawców Polskich. Organizacje te reprezentują 200 tysięcy osób niepełnosprawnych i są przekonane, że w najbliższym czasie dojdzie do integracji wielu instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Organizatorzy konferencji, zaniepokojeni – jak twierdzą – ustawicznym demontażem systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, zaprosili na spotkanie posłów – członków Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, aby przybliżyć im problemy istotne dla reprezentowanego przez nich środowiska. Problemy, które znają jak mało kto, ponieważ w większości pracodawcy osób niepełnosprawnych sami są niepełnosprawni. Poruszając się o kulach, na wózkach inwalidzkich, korzystający z protez, znają szczegółowo mankamenty całego procesu rehabilitacji, którego zwieńczeniem powinno być zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne to wcale nie tak marginalna społeczność, jak mogłoby nam się wydawać. Według Spisu Powszechnego z 2002 roku co siódma osoba w Polsce była niepełnosprawna – w sumie blisko 5,5 mln. Spotkanie nie bez przyczyny odbyło się akurat teraz – w Sejmie czeka nowa ustawa o wspieraniu zatrudnienia i integracji niepełnosprawnych.

Więcej Goniec Górnośląski.