Drugi zawód urzędnika – tak, ale nie dorabianie po godzinach…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

kwi 17, 2007


Pracownicy służb skarbowych mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale nie wolno im jednocześnie być i urzędnikami, i np. księgowymi.

Nikt dokładnie nie wie, ilu pracowników służb podległych ministrowi finansów ma drugi zawód. I nie chodzi tu bynajmniej o prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, które uzyskują – po upływie kadencji – kolejni członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, nominowani do jej składu z grona pracowników resortu. (Po 20 przedstawicieli ministra finansów w każdym składzie komisji – powoływanych spośród pracowników ministerstwa, organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej).

Po opublikowaniu artykułu o tym, że Ministerstwo Finansów chce rozszerzyć dostęp do zawodu doradcy podatkowego, sugerującego, że być może chodzi tu o dopuszczenie do zawodu osób mających świadectwa upoważniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ( Rz" z 5 kwietnia Łatwiej będzie zostać doradcą podatkowym" C1), czytelnicy zgłaszali nam wątpliwości co do intencji tego planowanego rozszerzenia. Niektórzy zastanawiają się, czy faktycznie chodzi o szersze otwarcie zawodu doradcy podatkowego, czy może o dalsze ułatwianie dostępu do niego służbom podległym ministrowi finansów.

Jak wiadomo, część zatrudnionych w ministerstwie i podległych mu służbach osób ma zaświadczenie (dziś – certyfikat) upoważniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ile ich jest, nie wiadomo. Nie ma jednej listy wszystkich tych osób. Takimi informacjami oficjalnie nie dysponuje również Ministerstwo Finansów, choć to minister wydaje te certyfikaty.

– Nie mamy takich statystyk – powiedział nam Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Oczywiście nie chodzi o samo prawo do uzyskiwania dodatkowych uprawnień, lecz o ewentualne równoległe wykonywanie drugiego zajęcia, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych po godzinach.

– Oczywiście urzędnik jest wolnym człowiekiem i może zdobywać uprawnienia, o jakich tylko zamarzy. Gdyby jednak chciał takie usługi wykonywać, pracując jednocześnie jako urzędnik, groziłoby mu za to w urzędzie postępowanie dyscyplinarne i prawdopodobne wyrzucenie z pracy – podkreśla Jakub Lutyk.

Niedopuszczalna byłaby więc sytuacja, aby urzędnik skarbowy posiadający np. uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oferował poprowadzenie księgowości podatnikowi, którego rozlicza z obowiązków podatkowych. Okazuje się jednak, że w praktyce ma to miejsce.

Więcej Rzeczpospolita.