Czy można sprzedać działki budowlane bez zakładania firmy…

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

kwi 17, 2007

Czy można sprzedać działki budowlane bez zakładania firmy.

Nikt już chyba w Polsce nie wie, czy zrealizowane przez Kowalskiego zlecenie to wykonanie przez niego po prostu zlecenia, czy może już działalność gospodarcza. A co ze sprzedażą kilku działek Czy ten, kto się ich pozbywa, to już przedsiębiorca.

Problem bierze się stąd, że co ustawa, to inna definicja. Przyczyna jest prosta: za każdym razem, gdy parlament bierze się za określenie, co jest działalnością gospodarczą, przyświeca mu inny cel; do tej pory najczęściej profiskalny, ale ostatnio również socjalny (rzekoma troska o interesy pracowników).

Niestety, skutek tego jest najgorszy z możliwych; nawet prawnicy i doradcy podatkowi nie mają pewności, czy wykonane przez nich zlecenie jest jeszcze zleceniem, czy już może działalnością gospodarczą. Innymi słowy, czy mąją jeszcze prawo do zryczałtowanych 20-bądź 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu i nie muszą doliczać do rachunku VAT, czy przeciwnie – przysługują im tylko koszty udokumentowane i muszą płacić VAT, ale na osłodę mogą wybrać liniowy 19-procentowy podatek dochodowy.

Czytelnik sprzedał działki

Nic dziwnego zatem, że trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jakie zadał nam jeden z czytelników: czy można wykonać zlecenie bez zakładania firmy (patrz DF z 27 marca br.).

– A czy można sprzedać kilka działek budowlanych bez zakładania firmy – pyta dziś inny czytelnik (patrz ramka). Podkreśla, że sprzedał zaledwie kilka działek budowlanych. Mimo to organy skarbowe uznały, że powinien w tym celu założyć firmę i odprowadzić podatek.

Niestety, czytelnik nie pisze, o jaki podatek chodzi. Jeśli o VAT, to w tym podatku obowiązuj e następująca zasada: z działalnością gospodarczą mamy do czynienia nawet wtedy, gdy czynność została wykonana jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy.

Zamiar i częstotliwość

Co to znaczy zamiar wykonywania w sposób częstotliwy" Niestety, brak orzecznictwa, które pomogłoby zrozumieć to pojęcie. W jedynym znanym nam wyroku -WSA w Olsztynie z 9 marca 2006 r. (ISA/Ol 10/06) – sąd stwierdził, że wielokrotna sprzedaż wydzielonych w wyniku podziału gospodarstwa rolnego działek budowlanych podlega VAT.

Natomiast jednorazowa, okazjonalna sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej nie podlega opodatkowaniu" (pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 5 sierpnia 2005 r., PPB1-443/710/2005).

Ale uwaga: nie zawsze czynność jednorazowa, okazjonalna, nie będzie objęta VAT. A to dlatego, że w świetle ustawy o tym podatku działalnością gospodarczą są też czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. I właśnie dlatego Izba Skarbowa w Bydgoszczy uznała, że jednorazowe wynajęcie mieszkania na trzy lata na cele biurowe podlega VAT (pismo z 30 lipca 2004 r., PP-077/ SIP/416/06).

Więcej Rzeczpospolita.