Gdzie ubezpieczać pracujących w unii…

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Rosa. , oprac.: GR

kwi 18, 2007


Gdzie ubezpieczać pracujących w Unii

W radzie nadzorczej naszej firmy zasiadają cudzoziemcy, pochodzący z Innych państw unijnych. Czy od wynagrodzeń Im wypłacanych należy opłacać składkę zdrowotną

Art. 13 rozporządzenia EWG 1408/71 stanowi, że osoba może podlegać jednocześnie ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego. Oznacza to, że jeżeli obywatelowi Unii Europejskiej przysługują na podstawie ustawodawstwa jego kraju rzeczowe świadczenia zdrowotne, to z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w Polsce nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy rozporządzenia o numerach 1408/71,574/72,859/2003 dotyczą koordynacji zabezpieczenia społecznego w państwach unijnych, czy także w Innych państwach Czy przepisy tych rozporządzeń należy stosować tylko do tych pracowników polskiej firmy, którzy są delegowani do pracy w państwach unijnych

Nie tylko. Również kraje należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Norwegia, Liechtenstein i Islandia oraz od 1 kwietnia 2006 r. również Szwajcaria, respektują wymienione rozporządzenia w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Dla wysłanych wyższe minimum

Zatrudniam pracowników we Francji. Płacą za nich składki w Polsce przez 12 miesięcy, bo to są pracownicy oddelegowani. Podstawa wymiaru składki to 2616 zł. Od jakiej kwoty powinnam płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne

Od takiej samej, od jakiej opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tą różnicą, że ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, od podstawy wymiaru na ubezpieczenia społeczne trzeba odjąć składki emerytalną, rentowe i chorobową (18,71 proc.) finansowane przez pracownika. Przy obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy wyłączyć od przychodu pracownika diety przysługujące za każdy dzień pobytu za granicą. W 2007 r. podstawa nie może być jednak niższa niż 2616 zł Podstawę do obliczenia składek osób oddelegowanych za granicę ustala się zgodnie z rozporządzeniem z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm).

Jesteśmy firmą polską z siedzibą w Poznaniu I mamy swoje przedstawicielstwa w Rosji. Zamierzamy zatrudnić na umowę o pracę Rosjanina, który będzie dla nas fam pracował. Czy od takiego pracownika musimy opłacać składki

Nie. Rosjanin zatrudniony w polskiej firmie, który wykonuje pracę w Rosji, nie podlega polskim ubezpieczeniom społecznym. A skoro nie pracuje na terenie naszego kraju, to nie trzeba odprowadzać za niego składek do ZUS.

Cząstka emerytury z każdego państwa

Zamierzam wyjechać na dwa lata do pracy w Norwegii. Jest to praca legalna, więc tam będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Czy po zakończeniu zatrudnienia zostaną one przekazane do naszego ZUS I zapisane w nim na koncie emerytalnym

Nie. Nie oznacza to jednak, że składki przepadną. Po nabyciu prawa do emerytury (przypuśćmy, że w Polsce) czytelniczka będzie otrzymywała odpowiednią część emerytury z każdego państwa unijnego i należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w wysokości odpowiadającej składkom uzbieranym w tamtejszym systemie ubezpieczeniowym. Instytucja norweska nie prześle tych składek do naszego ZUS, tylko sama będzie wypłacała część emerytury.

Więcej Rzeczpospolita.