Zus należy się tam, skąd przybywa oddelegowany…

Rzeczpospolita , autor: Barbara Szczęsna , oprac.: GR

kwi 18, 2007


ZUS należy się tam, skąd przybywa oddelegowany

Od maja bieżącego roku planujemy podpisać umowę-zlecenie z osobą, która będzie u naszego kontrahenta we Francji obsługiwać serwis maszyn produkcyjnych. Jest ona zameldowana w Polsce, a obecnie przebywa we Francji. Gdzie będziemy płacić za nią składki na ubezpieczenia społeczne.

Pracownik podlega ubezpieczeniom w państwie, w którym pracuje. Nawet jeśli mieszka gdzie indziej albo gdy w innym kraju unijnym j ego pracodawca ma siedzibę lub zarejestrowaną działalność gospodarczą (rozporządzenie wspólnotowe i408/7i). Od tej zasady są jednak wyjątki. Jeśli więc pracodawca oddeleguje kogoś do pracy na terytorium państwa unijnego, w którym nie ma siedziby, to pracownik podlega ubezpieczeniom według przepisów kraju wysyłającego. Warunek: przewidywany okres oddelegowania nie przekracza 12 miesięcy, a pracownik nie został wysłany na miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął. Pracodawca musi ponadto spełnić tzw. warunki wysłania. Określaj e decyzja nr 181 z 13 grudnia 2000 r. dotycząca interpretacji art. 14.1, i4a.i, i4b.i i 2 rozporządzenia 1408/71 oraz Praktyczny przewodnik w dziedzinie oddelegowania pracowników w państwach UE, EO G i Szwajcarii.

Więcej Rzeczpospolita.