Nie było zwolnienia na rehabilitacji

TOP AGRAR POLSKA , autor: E. Jaworska-Spicak , oprac.: GR

sty 1, 2007

Nie było zwolnienia na rehabilitacji. Jeśli podczas rehabilitacji leczniczej wydane jest zwolnienie lekarskie okres ten zostaje wliczony do okresu zasiłkowego. Oddział regionalny KRUS przyzna! mi i wypłacił zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przez okres 80 dni. Następnie dostałam skierowanie z KRUS na rehabilitację w centrum rehabilitacji rolników. Byłam tam prawie miesiąc. W czasie rehabilitacji nie miałam zwolnienia lekarskiego. Po powrocie z rehabilitacji stan zdrowia bardzo mi się poprawił. Ale po upływie dwóch miesięcy to samo schorzenie powróciło i udałam się do lekarza. Otrzymałam zwolnienie lekarskie na kolejne 30 dni.

Czy otrzymam zasiłek chorobowy i czy KRUS doliczy mi uprzedni okres zasiłkowy oraz pobyt na rehabilitacji. Jadwiga A (Małopolskie) Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 12 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi który wskutek chorób) jest niezdolny do pracy) nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni nie dłużej jednak niż przez 180dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okres poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy) nie przekraczała 60 dni. Zasiłek chorobowy) przyznaje się i wypłaca na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do prac) wydanego przez lekarza dentystę felczera upoważnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych / ubezpieczenia społecznego w razie chorób) i macierzyństwa".

W Pani przypadku przerwa pomiędzy poprzednią niezdolnością do pracy z tytułu tej samej choroby a powstaniem ponownej przekroczyła ( Dlatego organ rentowy KRI S rozpocznie nowy okres zasiłkowy i wypłaci zasiłek chorobowy 30 dni niezdolności do pracy. Pobył na rehabilitacji leczniczej pode/as której nie miała Pani wydawanych zwolnień Ie karskich nie zostanie wliczony do okresu zasiłkowego.