Szansa dla niepełnosprawnych…

ECHO DNIA , autor: Robert Felczak , oprac.: GR

kwi 19, 2007

Szansa dla niepełnosprawnych

Pracodawca, który zatrudni osoby niepełnosprawne, ma szansę otrzymać pieniądze na wyposażenie ich miejsca pracy. Ci, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą się jednak pospieszyć ze składaniem wniosków.

Pieniądze pochodzą z Programu wyrównywania różnic między regionami", który realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Można je przeznaczyć na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio. Dofinansowania nie można jednak przeznaczyć na prace budowlane i adaptacyjne oraz zakup środków transportu.

– Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie nie może mieć zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON oraz zaległych zobowiązań wobec urzędu skarbowego i ZUS. Ponadto musi zatrudnić osobę niepełnosprawną na umowę o pracę na okres co najmniej trzech lat -informuje Radosław Malinowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Informacji o programie, z którego pochodzą pieniądze na dofinansowanie, należy szukać w starostwach powiatowych. W Kielcach, aby otrzymać dofinansowanie, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) przy ulicy Studziennej 2.

– Wnioski można składać do najbliższego piątku, 20 kwietnia. MOPR przekaże je następnie do PFRON, który zajmie się ich kwalifikacją. Do pracodawców, którzy uzyskają dofinansowanie pieniądze trafią prawdopodobnie we wrześniu bieżącego roku – dodaje Radosław Malinowski.

Więcej Echo Dnia.