Związkowcy dla niepełnosprwanych…

Głos Świdnika , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 19, 2007


ZWIĄZKOWCY DLA NIEPEŁNOSPRWANYCH

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy to główny cel projektu ZORON – Związkowa Promocja i Ochrona Równouprawnienia Osób Niepełnosprawnych w Zatrudnieniu. Aby go osiągnąć niezbędne jest rozpoznanie oraz likwidacja barier i mechanizmów, które utrudniają, a czasem nawet uniemożliwiają wejście czy utrzymanie się na tym rynku. Istotne jest także zachęcenie samych niepełnosprawnych do większej aktywności zawodowej, do podejmowania wysiłków, które hamowane były przekonaniem o niewielkiej szansie na ich powodzenie.

Projekt ZORON realizowany jest przez 9 partnerów. Są wśród nich instytucje reprezentujące różne grupy: osoby niepełnosprawne, pracodawców, działaczy związków zawodowych (Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), a także naukowców. Udział w projekcie osób niepełnosprawnych umożliwia powołanie Klubów Aktywnych Zawodowo Osób Niepełnosprawnych.

Więcej Głos Świdnika.