Niepełnosprawny w opinii urzędników

Gazeta Wyborcza , autor: MON , oprac.: GR

sty 30, 2007

Niepełnosprawni to osoby drażliwe podejrzliwe nieprzewidywalne a nawet agresywne uważają świętokrzyscy urzędnicy. Ich postawy wobec tej grupy petentów badała Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu w Kielcach. „Niepełnosprawny obywatel w urzędzie" to projekt, który miał na celu zbadanie postaw urzędników wobec osób niepełnosprawnych oraz ewentualne spowodowanie zmiany ich nastawienia. W miniony piątek na konferencji organizatorzy przedsięwzięcia podsumowali wyniki badań przeprowadzonych przez psycholog Dorotę Krzemionkę Brózdę W projekcie wzięło udział blisko 160 osób: pracowników urzędów miast i gmin domów pomocy społecznej poradni psychologiczno pedagogicznych publicznych służb zatrudnienia oraz służb medycyny pracy. Badania wykazały, że urzędnicy wykazują podwójną postawę. Na poziomie jawnym wypowiadają się o niepełnosprawnych pozytywnie jednak ukrywają niechęć. Pracownicy administracji postrzegają niepełnosprawnych przez pryzmat stereotypów. Uważają, że są to osoby drażliwe nieufne nieprzewidywalne i atakujące bez powodu. Obcując z nimi urzędnicy odczuwają współczucie smutek ale też niezręczność. Odpowiedzialność za pomoc dla nich przypisują głównie rodzinom natomiast nie doceniają roli administracji samorządowej i organizacji pozarządowych. Teraz wyniki tych badań mają stać się podstawą do szkoleń urzędników w pracy z klientem niepełnosprawnym. Chcielibyśmy podnieść ich kwalifikacje zwiększyć wiedzę o osobach niepełnosprawnych i o specyfice ich obsługi. Jeżeli pracownicy urzędów będą wiedzieli więcej to ich lęk będzie mniejszy mówi Małgorzata Wirecka. Zemsta z SARR. Nie wierzymy, że od razu zmienimy postawy urzędników. Jednak jeśli uda nam się zmienić sposób myślenia pięciu osób to może one zmienią nastawienie kolejnych kilku swoich kolegów a ci następnych podkreśla Wirecka.