Wynagrodzenie także dla emeryta…

Gazeta Prawna , autor: Maria Sankowska , oprac.: GR

kwi 23, 2007


Wynagrodzenie także dla emeryta

Jeśli przed zwolnieniem z pracy z powodu reorganizacji urzędu pracownik samorządowy był już na emeryturze, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Jeśli przed zwolnieniem z pracy z powodu reorganizacji urzędu pracownik samorządowy był już na emeryturze, przysługuje mu prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Pracownica była zatrudniona w urzędzie miejskim na stanowisku naczelnika wydziału geodezji i gospodarki gruntowej od 1990 roku. 30 czerwca 2004 r. jej umowa o pracę została rozwiązana na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.) z powodu reorganizacji urzędu. Ponieważ od 1 lipca 2004 r. przeszła ona na emeryturę, pozwany urząd wypłacił jej 25 tys. zł odprawy emerytalnej. Pracownica domagała się jeszcze wypłaty przewidzianego w art. 10 ust. 3 ustawy sześciomiesięcznego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.

Sąd I instancji stwierdził, że żądanie powódki było uzasadnione, ponieważ decydującą przesłanką do nabycia prawa do tego wynagrodzenia jest utrata zatrudnienia w wyniku reorganizacji urzędu oraz pozostawanie bez pracy bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia. W ocenie sądu fakt, iż powódka przeszła na emeryturę, nie miał w tym przypadku znaczenia. Sąd wskazał, że przekonanie takie wynika z porównania dwóch ustaw – o pracownikach samorządowych i państwowych. Tylko w drugiej ze wskazanych ustaw znajduje się przepis, w którym ustawodawca wyraźnie wyłączył prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w sytuacji gdy urzędnik przechodzi na emeryturę (art. 13 ust. 1 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, Dz.U. z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.).

Sąd II instancji podzielił to stanowisko. Pozwany urząd zaskarżył ten wyrok skargą kasacyjną, argumentując, że zasądzenie sześciomiesięcznego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy niezależnie od otrzymanej odprawy emerytalnej oraz emerytury było niezgodne z art. 10 ust. 3 ustawy.

Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu sąd stwierdził, że świadczenie ża czas pozostawania bez pracy – nazwane w ustawie wynagrodzeniem, w rzeczywistości ma charakter odszkodowawczy. Przysługuje tylko pod warunkiem pozostawania bez pracy – i tylko w tym okresie. Zaś w przypadku powódki nie można stwierdzić, iż pozostawała bez pracy. Jej status pracowniczy zmienił się na status emeryta – co pozwalało na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Więcej Gazeta Prawna.