Koszty w momencie poniesienia…

Rzeczpospolita , autor: A.Kol , oprac.: GR

kwi 23, 2007

Nasza firma wykonuje kompleksowe usługi reklamowe (przygotowanie druków, wynajem powierzchni, montaż I demontaż reklam). Prowadzimy książkę przychodów I rozchodów. W 2006 r. wszystkie koszty, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z wykonywaną działalnością, księgowane były w dacie zapłaty (oprócz materiałów zużytych do wykonania usługi). Czy począwszy od 2007 r., jeżeli nie stosujemy metody memoriałowej, podział na koszty bezpośrednie i pośrednie nas nie dotyczy, a wszystkie koszty księgujemy wdacie poniesienia, czyli w dacie wystawienia dokumentu księgowego Nasze obawy biorą się stąd, że w chwili rozpoczęcia kampanii reklamowej, często już na jej początku, ponosimy koszty dotyczące kilku miesięcy (np. wynajem powierzchni za sześć miesięcy). Niewątpliwie jest to nasz koszt bezpośredni. Czy wolno nam księgować koszt w dacie wystawienia faktury.

Tak. Przedsiębiorca, który nie wybrał metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zbliżonej do ksiąg rachunkowych, wszystkie koszty potrąca, zgodnie z art 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Z art. 6b updof wynika natomiast, że za dzień poniesienia kosztów u prowadzących księgę przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę zaksięgowania wydatku. Skoro czytelnik nie wybrał memoriałowej metody prowadzenia księgi, nie jest dla niego istotne, z jakim przychodem (z którego miesiąca czy roku) związane są ponoszone przez mego koszty.

Z kasy do księgi

Czy sprzedaż na podstawie paragonu fiskalnego trzeba księgować w księdze przychodów I rozchodów na podstawie pojedynczych wydruków (np. pięciu zapisów), czy można na podstawie paragonu dobowego (na koniec dnia) jednym zapisem

Wystarczy jeden zapis na podstawie raportu dobowego. Księgowanie przychodów ze sprzedaży towarów na podstawie pojedynczych paragonów jest nieprawidłowe. § 20 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 ze zm.) przewiduje, że podatnicy ewidencjonujący obrót za pomocą kas rejestrujących zapisują przychody w księdze na podstawie danych z raportów dobowych, skorygowanych o wartości zwrotów towarów, wynikające z odrębnych ewidencji prowadzonych dla celów VAT.

Kwartalne zaliczki także przy podatku liniowym

Jestem małym przedsiębiorcą. W 2006 r. byłam płatnikiem podatku liniowego i płaciłam miesięczne zaliczki na podatek dochodowy wg PIT-5L. Na 2007 r. nie zmieniłam formy opodatkowania, ale wybrałam kwartalne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy. Czy mój wybór był prawidłowy Zaznaczam, że w odpowiednim czasie złożyłam w urzędzie skarbowym pismo z informacją o wyborze kwartalnej formy rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. Dotąd nie otrzymałam żadnej informacji z urzędu (być może nie muszę jej mleć). Miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy nie wpłacałam.

Więcej Rzeczpospolita.