Czy gmina powinna wystawić fakturę za 99 lat.

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 24, 2007

Czy gmina powinna wystawić fakturę za 99 lat.

Konsekwencją uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego uznającej ustanowienie użytkowania wieczystego za dostawą towarów jest niepodleganie podatkowi od towarów i usług umów zawartych przed 1 maja 2004 r. Jak jednak należy rozliczać ustanowienie użytkowania po tej dacie.

Witold Modzelewski: Muszę powiedzieć, że z uchwałą NSA się nie zgadzam. Moim zdaniem użytkowanie wieczyste powinno być traktowane jak usługa, bo to wynika wprost z przepisów. Nie zmienia to faktu, że NSA rozstrzygnął ten spór inaczej. Skoro więc ustanowienie użytkowania wieczystego było dostawą towarów przed i maja 2004 r., to później powinno być rozliczane tak samo. To oznacza, że kwota należna od użytkownika zawiera w sobie VAT.

Czy to znaczy, ze samorządy przegrały batalią nie tylko o VAT od umów zawartych przed 1 maja 2004 r, lecz takie od zawartych później.

Tak. Z przepisów regulujących zasady ustalania podstawy opodatkowania przy dostawie towarów wynika jednoznacznie, że VAT jest wliczony w opłatę początkową lub roczną, a nie do niej doliczany. Nie to jest jednak największym problemem dla samorządów. Jeśli bowiem uznamy, że mamy do czynienia z dostawą towarów, to obowiązek podatkowy od całej wartości transakcji powstaje w momencie przekazania gruntów użytkownikowi wieczystemu. To oznaczałoby, że gmina powinna wystawić fakturę na całość kwoty należnej, czyli za 99 lat! Obowiązują tu identyczne zasady, jak w wypadku leasingu finansowego. Prawodawca nie ustanowił w tej sytuacji żadnych szczególnych zasad powstania momentu obowiązku podatkowego, gmina powinna więc od razu odprowadzić do urzędu VAT od sumy wszystkich opłat.

Czy gminy rzeczywiście tak postępują

Z tego, co wiem, to nie. Zdrowy rozsądek podpowiada bowiem, że wystawianie faktury za okres 99 lat jest absurdem. Oznaczałoby to, że firma uzyskująca dziś grunt w użytkowanie wieczyste musiałaby od razu zapłacić gminie VAT od opłat które będą uiszczone do 2106 r., a gmina kwotę tę powinna odprowadzić do urzędu skarbowego. W praktyce oznaczałoby to koniec instytucji użytkowania wieczystego. Dlatego korygując rozliczenia za użytkowanie wieczyste ustanowione po 30 kwietnia 2004 r., gminy stosują zasady przewidziane dla usług, mimo że z uchwały NSA wynika co innego.

Więcej Rzeczpospolita.