Dzięki e-fakturom można obniżyć koszty funkcjonowania firmy

Rzeczpospolita (2011-05-11), autor: Hanna Kozłowska , oprac.: GR

Maj 11, 2011

Jak donosi Rzeczpospolita, ostatnio fiskus potwierdził, że możliwe jest przesyłanie e-mailem faktur w formacie PDF. W interpretacji z 21 lutego 2011 (IPPP1-443-1175/10-4/EK) Izba Skarbowa w Warszawie uznała, że można przesyłać faktury sprzedaży i ich korekty pocztą elektroniczną w formie plików PDF. Potwierdziła też, że na ich podstawie nabywca może odliczać VAT. Co prawda jest to zgoda warunkowa, fiskus zastrzegł bowiem, że podatnicy muszą zapewnić autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur, ale niewątpliwie jest to korzystne stanowisko dla firm.

Możliwość przesyłania faktur w formie elektronicznej uzależniona jest od uprzedniej zgody na stosowanie tego sposobu udzielonej przez kontrahenta. Zgodnie bowiem z § 3 rozporządzenia z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane, w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu przez odbiorcę faktury. Akceptacja albo jej cofnięcie może być wyrażone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Przepisy nie określają jednak w jakiej formie elektronicznej kontrahent ma wystawić akceptację.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy będzie jednak zawarcie porozumienia, które będzie kompleksowo regulowało wzajemne prawa i obowiązku stron.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 maja 2011 r.