Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 r.

Info Baza (2011-05-16), autor: AJ , oprac.: GR

maj 16, 2011

Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2011 r.

Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska w I półroczu 2011 r. dotyczą każdego przedsiębiorcy, który w swojej działalności w jakikolwiek sposób wprowadza gazy lub pyły do powietrza, pobiera wodę z własnego ujęcia, odprowadza ścieki czy składuje odpady. Zgodnie z ustawą -„Prawo ochrony środowiska” przedsiębiorca, jest zobowiązany do końca lipca br. przekazać urzędowi marszałkowskiemu wykaz za korzystnie ze środowiska oraz uiścić z tego tytułu opłatę.

Celem szkolenia jest przedstawienie jak prawidłowo przygotować się do naliczania opłaty środowiskowej z uwzględnieniem zmian w systemie naliczania opłat wprowadzonych ustawą z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy „Prawo ochrony środowiska”. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi także zapoznanie się z zasadami ustalania opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska oraz najczęściej popełnianymi błędami przy sporządzaniu wykazu. Podczas szkolenia omówione zostaną również konsekwencje z tytułu nie uiszczania opłat środowiskowych lub uiszczanie opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia. Część końcowa szkolenia zostanie poświęcona omówieniu przykładów z praktyki uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia otrzyma na płycie CD aktualnie obowiązujące akty prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska oraz jednomiesięczny dostęp do wersji demo systemu „Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska.Wykładowca
Kamila Kaczmarek – specjalista do spraw opłat za korzystanie ze środowiska. Członek zespołu do spraw opłat za korzystanie ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Absolwentka Akademii Rolniczej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Terminy i miejsca szkoleń

20 czerwca 2011 r. Warszawa
Centrum Konferencyjne
PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum


21 czerwca 2011 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęciaProgram szkolenia

1. Podstawy prawne systemu opłat za korzystanie ze środowiska (obowiązujące akty prawne).

2. Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane do ponoszenia opłat, w tym podmioty posiadające rozwiniętą strukturę organizacyjną w terenie.

3. Przedkładanie wykazów: termin, zakres, wzór –  obowiązujący wzór wykazu o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat oraz sposób jego wypełniania, wzory obowiązujące w latach 2005-2008. Jak poprawnie wypełnić załącznik nr 1.  Najczęstsze błędy popełniane przy sporządzaniu wykazu.

4. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2011 roku, omówienie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska (MP z 2010 r. Nr  74, poz. 945). Stawki opłat obowiązujące w latach 2005-2010.

5. Uiszczanie opłat – kiedy i gdzie kierować wpłatę.

6. Zasady ustalania opłat za:
– za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w tym: naliczenie opłaty ze środków transportu, ogrzewania, przeładunku benzyn, technologii powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza np.: spawanie, lakierowanie, klejenie; wentylacji oraz hodowli zwierząt.
– Naliczenie opłat z klimatyzacji – czynniki chłodnicze.
– Wskaźniki dotyczące spawania.
– Najnowsze wskaźniki dla małych kotłów.
– Spalanie biomasy (najnowsze wskaźniki dotyczące kotłów opalanych drewnem).
– Różnice w wysokości opłaty wynikająca z zastosowania ryczałtowanego sposobu naliczenia opłat a naliczania opłaty przy wżyciu wskaźników.
– Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) w odniesieniu do opłat za korzystanie ze środowiska.
– Ustawa o systemie zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych – nowe obowiązki dla podmiotów korzystających ze środowiska.

– za pobór wód podziemnych lub powierzchniowych (w tym: naliczanie opłat za pobór wód z ujęć własnych),
i
– za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziem (w tym naliczanie opłat za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, czyli  z utwardzonych placów, parkingów, ulic, itp.).
– za składowanie odpadów.

7. Opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia.

8. Omówienie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dni 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powierza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

9. Charakterystyka instalacji wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia wodno-prawnego.

10. Konsekwencje z tytułu nie przekazywania wykazów lub uiszczania opłat w wysokości nasuwającej zastrzeżenia.

11. Omówienia zmian w systemie naliczania opłat wprowadzonych ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 249, poz. 1657 ).

12. Umarzanie, zmniejszanie i odraczanie opłaty podwyższonej.

13. Omówienie przykładów z praktyki uczestników szkolenia.


Koszt szkolenia
390 zł plus 23% VAT od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:
Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:
Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574