W jakim systemie czasu pracy może pracować niepełnosprawny pracownik

Rzeczpospolita (2011-05-10), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

maj 18, 2011

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wszystko zależy od tego, czy pracuje według norm czasu pracy określonych w ustawie o rehabilitacji (…), czy według norm kodeksowych w sytuacji, gdy są zatrudnieni przy pilnowaniu oraz za zgodą lekarza.

W tym ostatnim wypadku należy ich traktować jako pełnoprawnych pracowników, do których mają zastosowanie wszystkie przepisy kodeksu pracy dotyczące czasu pracy. Wolno zatem zatrudniać ich we wszystkich wskazanych w kodeksie systemach czasu pracy.

Inaczej, gdy pracują 8 godzin na dobę i 40 w tygodniu albo 7 godzin i 35. Wtedy ze względu na sztywną dobową oraz tygodniową normę czasu pracy nie wolno stosować wobec nich tych systemów, które dopuszczają wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w większości przypadków pod warunkiem skrócenia innego dnia pracy lub oddania dnia wolnego.

Chodzi o systemy równoważne, weekendowy, pracę w ruchu ciągłym czy w skróconym tygodniu pracy Każdy z nich dopuszcza bowiem wydłużenie dobowego wymiaru do 12 godzin, a jeden z systemów równoważnych nawet do 24 godzin.

Zastosowanie sytemu przerywanego czy zadaniowego nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ ani kodeks pracy, ani ustawa o rehabilitacji nie wyklucza stosowania tych systemów wobec tej grupy zatrudnionych, a każdy z nich mieści się w ramach ustawowych 8 i 40 godzin pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 maja 2011 r.Problematyczne zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy będą omawiane na szkoleniu organizowanym przez Centrum Szkolenia Info Baza w Warszawie 20 maja 2011 r.
zobacz więcej »