Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dokumenty bankowe nie mogą być dowodami w procesach przeciwko konsumentom

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-17), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 18, 2011

Banki nie mogą wykorzystać ksiąg rachunkowych w procesie przeciwko konsumentom – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 marca 2011 r., sygn. akt P 7/09 (obowiązuje od 5 kwietnia 2011 r.) orzekł, że nie jest zgodny z konstytucją art. 95 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe w brzmieniu nadanym ustawą z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.

Dotyczy to jednak części przepisu, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego księgom rachunkowym i wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec konsumenta.

Wyrok trybunału oznacza, że dokumenty bankowe (księgi rachunkowe i wyciągi z nich) tracą walor dokumentów urzędowych w stosunkach z konsumentami. W ewentualnym procesie przeciwko konsumentom bank nie będzie mógł się powoływać na specjalną moc dowodową takich ksiąg.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 maja 2011 r.