Wymówienie zaczyna biec od następnego miesiąca po…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

kwi 25, 2007

Wymówienie zaczyna biec od następnego miesiąca po wręczeniu pisma

Jeśli dałeś pracownikowi dłuższe wypowiedzenie, upływa ono zawsze z końcem miesiąca. Zaczyna się natomiast pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wręczenia oświadczenia – uważa większość ekspertów

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę 9 stycznia 2007 r. Trzymiesięczny okres wypowiedzenia upływa 30 kwietnia 2007 r. Czy bieg okresu wypowiedzenia zawsze powinien zaczynać się od następnego miesiąca, w tym wypadku od 1 lutego br. A może powinien się kończyć 9 kwietnia – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

Zgodnie z art. 30 § 2* kodeksu pracy okres wypowiedzenia liczony w tygodniach lub miesiącach kończy się w sobotę albo ostatniego dnia miesiąca. U pracownika czytelnika będzie to zatem 30 kwietnia. W sobotę upływają wypowiedzenia ustalone w tygodniach, np. w umowie okresowej zawartej na ponad sześć miesięcy.

Nie ma zatem podstaw prawnych, aby wypowiedzenie stosunku pracy skończyło się 9 kwietnia. Przede wszystkim dlatego, że jest to poniedziałek i święto. Warto jednak zatrzymać się dłużej nad terminem, z upływem którego rozpoczyna swój bieg okres wypowiedzenia. Według większości ekspertów powinno to nastąpić pierwszego dnia następnego miesiąca po tym, w którym pracodawca wręczył oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Zatem u pracownika czytelnika będzie to 1 lutego.

Liczenie okresu wypowiedzenia od początku następnego miesiąca (u czytelnika od 1 lutego) spowoduje, że wypowiedzenie będzie dłuższe. Ale uwaga! Eksperci upominają, że tylko teoretycznie, ponieważ u pracownika czytelnika czas między 9 stycznia, kiedy szef wypowiedział mu umowę, a 1 lutego nie jest okresem wypowiedzenia.

Nie wszystkich chroni wiek przedemerytalny

– 7 lutego br. pracownik skończył 61 lat. Pozostały mu zatem cztery lata do emerytury. Czy mimo to dokonane przez pracodawcę zwolnienie będzie skuteczne – pyta ten sam czytelnik DR

Nie można wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Wyjątkiem jest jedynie pracownik, który uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Uwaga! Co do zasady przez wiek emerytalny należy rozumieć wiek przewidziany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, czyli 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet

Pracownik czytelnika nabył prawo do ochrony przedemerytalnej 7 lutego, a więc już w trakcie okresu wypowiedzenia. Czy przysługuje mu zatem ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę?

Więcej Rzeczpospolita.