Jak rozliczyć zakwaterowanie pracownika

Rzeczpospolita (2011-05-18), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

maj 19, 2011

Pracodawca nie musi odprowadzać składek do ZUS od kwoty zwróconej podwładnemu za hotel, w którym nocował podczas wyjazdu służbowego – informuje Rzeczpospolita.

Jak wyjaśnia dziennik, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączone są diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w rozporządzeniach o podróżach. Gdy u pracodawcy spoza sfery budżetowej wypłacane świadczenia są wyższe niż określone w tych rozporządzeniach, wówczas od nadwyżki trzeba opłacić składki na ubezpieczenia społeczne.

Oprócz wynagrodzenia wypłacanego w gotówce pracownik może otrzymywać od swojego pracodawcy również świadczenia rzeczowe np. mieszkanie. Należy pamiętać, że będzie wiązało się to z koniecznością opłacania składek. Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagrodzeniu, a w razie ich braku, jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, gminie lub dzielnicy.

Przedstawiony sposób ustalania wartości świadczenia polegającego na korzystaniu przez pracownika z mieszkania obowiązuje, gdy pracodawca jest właścicielem tego lokalu lub go wynajął. Jeżeli natomiast pracownik sam wynajmowałby mieszkanie, a pracodawca zwracałby mu koszty z tym związane, kwota otrzymywana przez zatrudnionego w całości stanowiłaby podstawę wymiaru składek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2011 r.