Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Rządowe Centrum Legislacji (2011-05-18), autor: RCL , oprac.: GR

maj 19, 2011

Została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 102 z 18 maja 2011 r. pod pozycją 585.

Pobierz nowelizację ustawy o rachunkowości »

Załącznikiem do ustawy jest wykaz przeznaczeń pojazdów specjalnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2, art. 4, art. 6 oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.;

2) art. 2 pkt 1 lit. b i pkt 3 oraz art. 3 pkt 1 lit. b i pkt 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.