Unieważnione druki zaświadczeń lekarskich (ZUS ZLA)

www.zus.pl (2011-05-19), autor: ZUS , oprac.: GR

maj 19, 2011

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 maja 2011 r.

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:


W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią AZ  nr od 2945126 do 2945150, wymienionych w komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia  22 lutego 2011 r. jako druki unieważnione, druki o podanych numerach są ważne.