Wniosek o interpretację ZUS tylko we własnej sprawie

Rzeczpospolita (2011-05-18), autor: Janusz Kowal , oprac.: GR

maj 19, 2011

Biuro rachunkowe nie dostanie wykładni przepisów z ZUS, gdy wystąpiło o nią w imieniu swojego klienta. Nawet jeśli ją otrzyma, to nie ochroni ona tego przedsiębiorcy, którego dotyczy.

Jak donosi Rzeczpospolita, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Tak stanowi art. 10 ustawy z 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Wynika z tego, że wniosek o interpretację:

1) może złożyć podmiot posiadający status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy,

2) musi dotyczyć przepisu (przepisów), z którego wynika obowiązek świadczenia – nie mogą być przedmiotem interpretacji przepisy dotyczące np. funkcjonowania ZUS czy też dotyczące samej procedury,

3) swoim zakresem ma obejmować indywidualną sprawę wnioskodawcy.

Jeśli biuro rachunkowe spełnia dwa pierwsze warunki, to nie odpowiada trzeciemu wymogowi.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2011 r.