Podpisanie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rzeczpospolita (2011-05-20), autor: Bartłomiej Pięta , oprac.: GR

maj 22, 2011

W spółkach z o.o. umowę o pracę z członkiem zarządu może podpisać nawet drugi upoważniony przez wspólników członek jej kierownictwa – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak wyjaśnia dziennik, stosujący się do tego art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych odnosi się zarówno do umów o pracę, jak i innych kontraktów zawieranych przez spółkę z jej członkami zarządu.

W spółkach z o.o. organem uprawnionym zarówno w sprawach sądowych jak i pozasądowych jest jej zarząd (art. 201 § 1 i art. 204 k.s.h.). Zasada ta nie działa, gdy spółka zawiera umowy (w tym o pracę) z członkiem zarządu. Przepis ten nakazuje, aby przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu spółkę reprezentowała rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Powstaje pytanie, czy powołanym do zawarcia przez spółkę angażu z członkiem zarządu może być inny jego przedstawiciel. Orzecznictwo sądów dopuściło udzielenie w takim wypadku pełnomocnictwa również członkowi zarządu. Skoro art. 210 § 1 k.s.h. nie określa, kto może być pełnomocnikiem spółki, to swobodę wyboru pozostawia zgromadzeniu wspólników. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z grona pełnomocników członków zarządu, wyraźnie wskazałby to w przepisie (SN z 7 kwietnia 2010, II UZP 5/10).

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2011 r.