Paragony z kas fiskalnych będą przechowywane dwa lata

Rzeczpospolita (2011-05-20), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

maj 22, 2011

Ministerstwo Finansów chce, aby przedsiębiorcy nadal przechowywali papierowe kopie paragonów fiskalnych tylko przez dwa lata – tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania – informuje Rzeczpospolita.

Dokumenty związane z rozliczeniami z fiskusem powinny być przechowywane aż do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ministerstwo Finansów na okres przejściowy (do końca 2011 r.) złagodziło obowiązek trzymania kopii fiskalnych dokumentów. Sprzedawcy muszą je magazynować przez dwa lata.

W projekcie nowelizacji proponuje się wydłużenie okresu obowiązywania tej zasady. Zastrzega się przy tym, że dwuletni termin liczy się od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Z preferencyjnego krótszego okresu przechowywania dokumentacji nie mogą korzystać firmy przechowujące paragony elektronicznie. One muszą trzymać je na wypadek kontroli aż do końca okresu przedawnienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 maja 2011 r.