Jak rozliczyć zaległe wynagrodzenie za nadgodziny

Rzeczpospolita (2011-05-23), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 23, 2011

Kilku pracowników nie otrzymało wolnego za 24 grudnia 2010 r. i trzeba im wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny. Termin wypłaty grudniowej był 10 stycznia 2011 r. Wyrównanie wynagrodzenia nastąpi 31 maja 2011 r. Trzeba naliczyć odsetki. Czy są one oskładkowane i opodatkowane i czy liczą je od kwoty brutto czy netto? Czy muszę robić korektę ZUS za styczeń 2011 t., czy nadgodziny uwzględnić w deklaracji ZUS za maj 2011 r.  – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada Rzeczpospolita – odsetki za nieterminową wypłatę wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe są zwolnione z podatku dochodowego i składek na ZUS.  Naliczamy je od kwoty brutto wynagrodzenia.

Wypłatę, tzn. samą należność główną (bez odsetek) z tytułu przekroczenia norm czasu pracy, uwzględniamy w dokumentach do ZUS – raporcie imiennym oraz deklaracji ZUS DRA za maj, czyli za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, a nie za miesiąc, za który jest należna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 maja 2011 r.