Jaka refundacja pensji młodocianego zatrudnionego w ramach umowy o przygotowanie zawodowe

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-23), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

maj 23, 2011

Przedsiębiorca chce zatrudnić w swoim warsztacie samochodowym dwóch młodocianych. W mieście trudno o fachowców, dlatego zamierza zainwestować w te osoby i chciałby zapłacić każdemu 2 tys. zł pensji. Czy z OHP będzie można uzyskać refundację tej pensji wraz ze składkami ZUS? – pyta Dziennik Gazeta Prawna.

NIE. – Jak czytamy w dzienniku, pracodawca, który zatrudnia młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest jednak ograniczona.

Nie może przekraczać kwoty wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od niego składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę. Opłaca on część składki na ubezpieczenia rentowe (4,5 proc), emerytalne (9,7 proc.) oraz wypadkowe (od 0,67 do 3,33 proc).

Młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu jego wysokości przez prezesa GUS w Monitorze Polskim. Pensja takich pracowników jest zatem zmienna. Odnosi się ją zawsze (jako 4,5 lub 6 proc) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Od 1 marca do 31 maja 2011 r. wynagrodzenie młodocianych wynosi:

– 137,53 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

– 171.91 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

– 206,29 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 maja 2011 r.