Praca na akord a czas pracy

www.kadryonline.pl (2011-05-19), autor: Kadryonline.pl , oprac.: GR

maj 25, 2011

Jak ma się akordowy system pracy do 8 godzinnego dnia pracy? Czy w tym przypadku pracując np. 9 godzin dziennie, mamy do czynienia z nadgodzinami, czy nie? Jak w takiej sytuacji wygląda praca w dni wolne i jak ją rozliczać? – pyta serwis KadryOnline.pl.

Jak czytamy w Biuletynie z 19 maja 2011 r., ponieważ system akordowy to system wynagradzania, a nie system czasu pracy, pracowników pracujących w ten sposób obowiązują takie same normy czasu pracy jak pozostałych pracowników. Tak samo również rozliczane są dni wolne, w których świadczyli oni pracę.

Fakt, że pracownik pracuje w systemie akordowym oznacza, że wysokość jego wynagrodzenia uzależniona jest od ilościowych wyników jego pracy (stopnia wyrobienia normy), np. od liczby wytworzonego obuwia. System akordowy to zatem sposób ustalania wynagrodzenia pracownika za dany miesiąc, nie zaś system czasu pracy.

Czas pracy pracownika wynagradzanego w systemie akordowym niczym nie różni się od czasu pracy pracowników opłacanych w inny sposób, np. wynagrodzeniem zasadniczym czy prowizyjnym. Pracownik ten powinien zatem pracować zgodnie z zasadami systemu czasu pracy, w którym jest zatrudniony. System ten powinien zaś wynikać z układu zbiorowego pracy bądź regulaminu pracy, względnie z obwieszczenia – jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu (zatrudnia poniżej 20 pracowników) i nie obowiązuje u niego układ zbiorowy.

Jeżeli więc pracownik wynagradzany akordowo świadczy pracę w podstawowym systemie czasu pracy, to nie powinien pracować więcej niż 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Takie obowiązują go bowiem normy czasu pracy. Praca zaś powyżej 8 godzin dziennie albo przeciętnie 40 godzin w tygodniu będzie dla niego pracą nadliczbową, za którą będziesz musiał mu zapłacić nie tylko normalne wynagrodzenie, ale również dodatki z tytułu pracy w nadgodzinach.

To samo dotyczy pracy w dni, które zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem czasu pracy miały być dla niego wolne od pracy. Pracownikowi, który świadczył pracę w niedzielę lub święto, masz zatem obowiązek udzielić dnia wolnego w zamian. W przypadku niedzieli dzień taki powinien być zapewniony w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej pracującej niedzieli, a gdy to nie jest możliwe, nie później niż do końca okresu rozliczeniowego.

Za pracę w święto należy udzielić dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli ze względu na organizację pracy lub inne okoliczności zapewnienie takiego dnia wolnego za niedzielę bądź święto stanie się niemożliwe, powinno się wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz ze 100% dodatkiem.

Praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy musi być natomiast zrekompensowana wyłącznie przez udzielenie innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. Przepisy nie przewidują tu możliwości wypłaty dodatkowego wynagrodzenia.