Obowiązkowe wpłaty na PFRON: Czy w wskaźnikach uwzględniać pracowników na urlopie bezpłatnym

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-25), autor: Anna Puszkarska , oprac.: GR

maj 25, 2011

Spółka z o.o. ustala stany zatrudnienia w celu określenia wysokości wpłat na PFRON. Od początku maja 2011 roku jeden pracownik pełnosprawny i jeden niepełnosprawny przebywają na urlopach bezpłatnych, udzielonych na podstawie art. 174 kodeksu pracy.  Czy powinni być uwzględniani przez pracodawcę – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Jak czytamy w dzienniku, przy ustalaniu stanu zatrudnienia spółka nie powinna uwzględniać niepełnosprawnego pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym (niezależnie od tego, jaka była podstawa prawna przyznania mu tego urlopu).

Pełnosprawny pracownik, przebywający na urlopie bezpłatnym udzielonym na podstawie art. 174 k.p., powinien być natomiast wliczany do stanu zatrudnienia. Wyłączenie z liczby pracowników dotyczy bowiem tylko tych pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, którzy przebywają na obowiązkowych urlopach bezpłatnych (np. w przypadku działaczy związkowych). Natomiast w myśl art. 174 k.p. pracodawca może (ale nie musi) udzielić bezpłatnego urlopu na pisemny wniosek pracownika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 maja 2011 r.