Więcej osób z prawem do renty

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-24), autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

maj 25, 2011

Osoby o długim stażu ubezpieczeniowym otrzymają rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – nawet jeżeli były ubezpieczone tylko przez 5 lat w ciągu 10 lat przed złożeniem wniosku o świadczenie.

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, Rząd chce zmienić warunki otrzymywania prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy przez osoby, które skończyły 30 lat.

Żeby ją uzyskać, wystarczy, że będą miały bardzo długie ubezpieczenie składkowe: kobiety – 30-letnie, mężczyźni – 35-letnie. W praktyce będzie to dotyczyło osób, które mają powyżej 50 lat. Taką propozycję zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach.

Obecnie ZUS odmawia takim osobom przyznania renty.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 maja 2011 r.