Nowe zasady refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-05-26), autor: PFRON , oprac.: GR

maj 26, 2011

Jak przypomina Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, od 1 czerwca br. ulegną zmianie wysokości wypłat refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą.

Zgodnie z nowymi przepisami osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności otrzymają miesięczną refundację na dotychczasowym poziomie (514,33 zł*). Z kolei refundacja składek dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zostanie obniżona do poziomu 308,60 zł*. Obniżeniu ulegnie także kwota refundacji dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, które miesięcznie będą otrzymywać 154,30 zł*.
 
Zmiana wypłat podyktowana jest wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Wysokość refundacji do 1 czerwca 2011 r.  Wysokość refundacji od 1 czerwca 2011 r.
 Kwota obowiązkowych składek (emerytalnej i rentowej) opłaconych terminowo i w całości – bez względu na stopień niepełnosprawności – 514,33 zł*

 – 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

– 60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

– 30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności


* w przypadku opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od kwoty 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. W 2011 r. składki od powyższej kwoty wynoszą: składka emerytalna: 393,41zł; składka rentowa: 120,92zł; suma: 514,33 zł.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 50, poz. 260).