Czy uwzględniamy właścicieli ustalając czy spółka będzie płatnikiem zasiłków

Rzeczpospolita (2011-05-26), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 27, 2011

Dwoje wspólników spółki cywilnej, zatrudniającej pracowników, dobrowolnie przystąpiło do ubezpieczenia chorobowego. Czy współwłaścicieli spółki cywilnej zalicza się do limitu osób, od którego zależy wypłacanie przez pracodawcę zasiłków, jeśli są rozliczani w osobnych deklaracjach DRA? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nie – odpowiada ekspert dziennika
wspólników spółki cywilnej rozliczających się osobno nie wliczamy do liczby ubezpieczonych, od której zależy, kto będzie płatnikiem zasiłków. A jest nim:

–  płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,

– ZUS – w pozostałych przypadkach.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej płatnikiem składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne jest każdy ze wspólników indywidualnie. Natomiast sama spółka pełni funkcję płatnika składek tylko za osoby zatrudnione w tej spółce i wykonujące tam pracę. W związku z tym spółka jako płatnik składek na druku zgłoszenia płatnika składek ZUS ZPA wskazuje NIP spółki, jej REGON i nazwę skróconą.

ZUS w swoim komentarzu do ustawy z 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podpowiada, kogo uwzględniać, a kogo pominąć w liczbie ubezpieczonych. I tak, wliczamy:

– pracowników (w tym również zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),

– osoby wykonujące pracę nakładczą podlegające ubezpieczeniu chorobowemu,

– podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,

– podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące. Wykluczamy natomiast osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2011 r.