Rozpoczynanie działalności gospodarczej: Mniej formalności dzięki CEiDG

Rzeczpospolita (2011-05-26), autor: MPA , oprac.: GR

maj 27, 2011

Rzeczpospolita informuje, że 1 lipca ma wejść w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W tym terminie zostanie też uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności drogą elektroniczną.

Zgodnie z nowelizacją wniosek o wpis do CEIDG składany przez Internet musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Możliwe są też inne rozwiązania: podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP; podpis osobisty, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych; inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Osoby zakładające działalność gospodarczą nadal będą mogły składać wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 maja 2011 r.