Rozliczanie VAT dotyczącego usług związanych z leasingiem samochodu osobowego

Rzeczpospolita (2011-05-27), autor: Edyta Głębicka , oprac.: GR

maj 27, 2011

Ograniczenie odliczenia podatku naliczonego do limitu 6 tys. zł dotyczy nie tylko rat leasingowych, lecz także „innych płatności wynikających z umowy”. W praktyce są wątpliwości do się za tym kryje – konstatuje Dziennik Gazeta Prawna.

Jak czytamy w dzienniku, ograniczenie w odliczaniu VAT z faktur dotyczących leasingu samochodów osobowych wynika obecnie nie z ustawy o VAT, ale z art. 3 ust. 6 ustawy z 16 grudnia  2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym.  Podatnik uprawniony jest do odliczenia 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z umowy. Przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania, dotycząca jednego samochodu nie może przekroczyć 6000 zł.

Sformułowanie „inne płatności” nie zostało niestety zdefiniowane. Można jednak postawić tezę, że jeżeli tzw. inne płatności na rzecz leasingodawcy nie wynikają z zawartej umowy to nie powinny ich dotyczyć ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego. Wystarczy więc, że będą wynikały z odrębnych umów albo innych uregulowań niż sama umowa leasingu.

Ekspert współpracujący z Rzeczpospolitą uważa, że nie wystarczy istnienie bliższego lub dalszego związku określonej odpłatności z faktem zawarcia umowy leasingu, aby ograniczać prawo do odliczenia VAT (niezależnie od zapisania lub niezapisania płatności w umowie). Ograniczenie powinno raczej dotyczyć  płatności związanych  z samym korzystaniem z samochodu na podstawie umowy leasingu, a więc wprost wymienionych rat i czynszu (jako form wynagrodzenia za korzystanie) lub innych płatności, ale właśnie wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy (gdy nie są nazwane lub są czynszem).  Inaczej można by interpretować omawiane ograniczenie, gdyby ustawodawca napisał o czynszu (ratach) i innych płatnościach wynikających z umowy.

Z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2009 r. (IPPP3/443-45/08-6/RK) wynika, że ograniczenie o którym mowa w art. 86 ust 7. ustawy o VAT, dotyczy każdej należności, która wynika z zawartej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze i obejmuje wszystkie opłaty składające się na wynagrodzenie wydzierżawiającego (leasingodawcy) do użytkowania samochodu osobowego lub innego pojazdu.

Organy podatkowe prezentowały również korzystne stanowiska w sprawie pełnego odliczenia VAT naliczonego w zw. z nabyciem od leasingodawcy usług serwisowania przedmiotów leasingu. 

Warto zadbać aby dodatkowe usługi były przedmiotem oddzielnej umowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 maja 2011 r.