Optymalizacja kosztów podatkowych: Wydatki na pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-30), autor: Ewa Konderak , oprac.: GR

maj 31, 2011

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, szczególną uwagę należy zwrócić na moment rozpoznania kosztów pracowniczych. Wydatki na wynagrodzenia pracownicze stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z prawa pracy, umowy lub innego stosunku łączącego strony.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji zgodnie z odrębnymi przepisami.

Konieczne wypłacenie wynagrodzenia w roku 2011, by uznać go za koszt tego roku. Jeśli zgodnie z umową o pracę wynagrodzenia wypłacane są np. do 5. dnia następnego miesiąca, wynagrodzenia przelane np. 3 stycznia 2012 r. ciągle będą stanowić koszt w roku 2011. Jeśli jednak spóźnimy się z wypłatą wynagrodzeń i zapłacimy je np. 10 stycznia, wtedy będą one mogły zostać uznane za koszt dopiero w roku 2012.

Podobne zasady dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika. Stanowią one koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów (składki z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne) lub nie później niż do 15. dnia tego miesiąca (składki z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony).

Więcej zagadnień dotyczących optymalizacji podatkowej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 maja 2011 r.