Centrum integracji społecznej…

Głos Szczeciński , autor: . Mag , oprac.: GR

kwi 25, 2007

Główne założenia Centrum Integracji Społecznej to działania obejmujące reintegrację zawodową i społeczną.

Jego program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu przywrócenie ich na rynek pracy. A zwłaszcza: reintegracja społeczna i zawodowa, integracja z rynkiem pracy, utworzenie systemu samopomocy, rozwijanie zatrudnienia socjalnego, pomoc w budowaniu lub odzyskaniu osobistej i społecznej tożsamości, pomoc w odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i funkcjonowaniu w sferze osobistej i społecznej wspólnie z innymi.

Każdy kto spełnia jeden z podanych w ramce warunków może zostać zakwalifikowany jako uczestnik Centrum Integracji Społecznej: Jesteś osobą bezrobotną, pozostającą bez pracy powyżej 36 miesięcy nieprzerwanie od momentu ostatniej rejestracji w PUP w Szczecinie.

Pierwszy sprzęt

Urząd Miasta Szczecina częściowo sfinansował zakup pierwszego wyposażenia Centrum. Projekt jest realizowany ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej.

Projekt Centrum został utworzony przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości. 30 września 2005 r. stowarzyszenie złożyło wniosek do wojewody zachodniopomorskiego o nadanie statusu centrum, który został przyznany 2 grudnia 2005 r. Realizacja projektu rozpoczęła się 15 maja 2006r.

Nawet dla niepełnosprawnych

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego -Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości funkcjonuje na rynku zachodniopomorskim od 1996 roku. ZSRG-SCP jest instytucją promującą i wspierającą małą i średnią przedsiębiorczość. Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Kolumba 86 i usytuowana jest w zabytkowym obiekcie dziewiętnastowiecznej budowli byłej zajezdni tramwajowej Miasta Szczecina. Kapitalny remont całego obiektu z odpowiednią adaptacją wnętrz pozwolił na stworzenie nowoczesnego, ciekawego pod względem architektonicznym wnętrza. Parter budynku jest całkowicie przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. W strukturze Stowarzyszenia działa tzw. Inkubator Przedsiębiorczości powstały w 1991 r. pod nazwą Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości Zakład Budżetowy Miasta Szczecina. Zadaniem jego jest zarządzanie pomieszczeniami udostępnionymi małym rozwijającym się firmom.

Więcej Głos Szczeciński.