Urzędnicy mają już kilka polis OC do wyboru

Rzeczpospolita (2011-05-30), autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

maj 31, 2011

Na rynku pojawiły się pierwsze oferty ubezpieczeń dla urzędników na pokrycie odszkodowań, jakie zapłacą za decyzje wydane z naruszeniem prawa – donosi Rzeczpospolita.

Taka odpowiedzialność została przewidziana w obowiązującej od 24 maja 2011 r. ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (DzU nr 34, poz. 173).

Mówi ona, że każdy urzędnik państwowy i samorządowy, który wyda decyzję z naruszeniem prawa, będzie musiał zwrócić z własnej kieszeni odszkodowanie wypłacone z budżetu państwa obywatelowi lub przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w wyniku tego rozstrzygnięcia. Odpowiedzialność będzie uzależniona od winy urzędnika i grozi jedynie w razie rażącego naruszenia prawa. Wtedy będzie odpowiadał do wysokości swoich rocznych zarobków. Po udowodnieniu mu umyślnego działania zwróci całe odszkodowanie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 maja 2011 r.