Faktury mieszane zgodne z prawem

Rzeczpospolita (2011-05-30), autor: MAJ , oprac.: GR

maj 31, 2011

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził (SA/Wa 2317/10), że kopie faktur papierowych mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Sprawa dotyczyła spółki, która w ciągu miesiąca wystawiała faktury w tysiącach sztuk – informuje Rzeczpospolita.

Spółka zwróciła się do dyrektora IS z wnioskiem o wydanie interpretacji dotyczącej możliwości przechowywania kopii wystawionych w innej formie niż oryginały, tj. w systemie informatycznym spółki. Dane w systemie były identyczne z oryginałami, tylko zapisane na innym nośniku.

WSA zwrócił uwagę na nieprecyzyjne odwzorowanie w polskich przepisach norm zawartych w unijnej dyrektywie o VAT. Pozwalają one na stosownie mieszanego systemu wystawiania i przechowywania faktur. Uchylił rozstrzygnięcie izby.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 maja 2011 r.