MRR chce zwiększyć liczbę projektów dla osób niepełnosprawnych

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-31), autor: Dariusz Zawadka , oprac.: GR

cze 1, 2011

Mimo, że osoby niepełnosprawne są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem programu  „Kapitał ludzki”, to z dostępnych możliwości skorzystało tylko 93 tys. niepełnosprawnych, czyli zaledwie 3 proc. osób biorących udział w dotowanych projektach – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak informuje dziennik, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce zwiększyć liczbę osób niepełnosprawnych korzystających ze stwarzanych im możliwości dzięki funduszom europejskim.

Na poziomie krajowym realizowane są ogólnokrajowe i ponadregionalne programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ich istotną częścią są różne formy pomocy: wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, praktyki i staże zawodowe, poradnictwo prawne. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na poziomie regionalnym osoby niepełnosprawne mogą korzystać ze wszystkich możliwości stwarzanych im przez program „Kapitał ludzki”. Najczęściej stosowane formy wsparcia to: warsztaty, szkolenia, kursy, wsparcie psychologiczno-doradcze, programy aktywizacji zawodowej, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 maja 2011 r.