Mniej rencistów założy firmy

Dziennik Gazeta Prawna (2011-05-26), autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 6, 2011

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe zasady refundowania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek na ubezpieczenia społeczne dla niepełnosprawnych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie będzie uzależnione od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy. Maksymalną wysokość refundacji otrzymają tylko ci, u których orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności. Z powodu ograniczenia pomocy część małych przedsiębiorców może zamykać swoje firmy oraz zniechęcać niepełnosprawnych do zakładania własnej działalności – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

PFRON refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości składki. Obecnie każdy niepełnosprawny przedsiębiorca otrzymuje 100 proc. tej kwoty w ramach refundacji składek (514,33 zł w tym roku). Od następnego miesiąca wysokość refundacji będzie uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Na zmianie najbardziej stracą przedsiębiorcy z lekkim stopniem niepełnosprawności, którzy otrzymają tylko 30 proc. tej kwoty (154,30 zł). Tym z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności PFRON zwróci tylko 60 proc. kwoty składek.

Niektórzy przedsiębiorcy, którzy nie chcą tracić obecnej wysokości refundacji, występują o podwyższenie stopnia niepełnosprawności do stopnia znacznego.

Ekspert współpracujący z „DGP” zwraca uwagę, że już teraz w statystykach PFRON widać spadek osób, które korzystają z refundacji. We wrześniu 2010 roku, czyli na miesiąc przed uchwaleniem nowelizacji przepisów, refundację otrzymywało 28,5 tys. przedsiębiorców. Natomiast w lutym tego roku ich liczba spadła do 25,4 tys. osób. Zakładany dalszy spadek liczby przedsiębiorców z lekkim stopniem niepełnosprawności. Tymczasem osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jako te bardziej mobilne, są chętne do prowadzenia działalności gospodarczej. Tym bardziej potrzebne są działania, które będą ich do tego mobilizować.

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zmieniony został także wzór wniosku, jaki składają do PFRON niepełnosprawni przedsiębiorcy. Począwszy od wniosków za czerwiec 2011 r. osoby niepełnosprawne ubiegające się o refundację składają nowy wniosek WN-U-G.

PFRON podkreśla jednocześnie, że do 30 czerwca 2011 r., w odniesieniu do refundacji należnej za okresy do maja 2011 r. włącznie, wnioskodawcy mogą stosować jeszcze wzory formularzy WN-U-G.

 
Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 maja 2011 r.